dimarts, 13 d’abril de 2010

Cavall Fort
 L'Ornis és el personatge que publico a la revista Cavall Fort des del 2010.
Vols saber-ne més? Mira aquí!

Informació: L'Ornis és un còmic de fantasia.
En un món màgic, aquest petit gos
d'atura viu les seves aventures! Per baixar-te i
llegir un còmic gratuït, clic aquí.
Des del 2.010/ Tot color/ 1 pàgina mensual
Edita: Cavall Fort
Idiomes: edició en català.
Es pot comprar: Cavall Fort


Información: Ornis es un cómic de fantasía.
¡En un mundo mágico, este pequeño
perro pastor vive sus aventuras! Para bajarte y
leer un
cómic gratuito, clic aquí.

Desde 2.010/A todo color/ 1 página mensual
Edita:
Cavall Fort
Idiomas: edición en catalán.
Se puede comprar:
Cavall Fort

Information:
Ornis is a comic of fantasy. In a magical world,
this small sheepdog lives
his adventures!
To bring yourself down and to read a free comic, click
here.
From 2.010/ Full color/ 1 page
monthly
Published by:
Cavall Fort
Languages: edition in Catalan.
It can be bought:
Cavall Fort