dijous, 22 d’abril de 2010

El Vuelo del Hombre Mosca


Còmic adult, fantasia terror humor. En castellà. 2002. Bn, 4 pàgines. Publicat per Dude Editorial. 1 mega.
Còmic adulto, fantasía terror humor. En castellano. 2002. Bn, 4 págines. Publicado por Dude Editorial. 1 mega.
Adult comic, terror fantasy humor. In Castillan. 2002. Bn, 4 pages. Edited by Dude Editorial. 1 mega.