dimecres, 21 d’abril de 2010

Haciendo Café


Còmic adult, costumista. En castellà. 1999. Bn, 24 pàgines. Publicat per Dude Editorial. 5 megues.
Còmic adulto, costumbrista. En castellano. 1999. Bn, 24 págines. Publicado por Dude Editorial. 5 megas.
Adult comic, slice of live. In Castillan. 1999. Bn, 24 pages. Edited by Dude Editorial. 5 megas.