dimecres, 21 d’abril de 2010

Lobo Mateyo


Còmic adult, fantasia/terror. En castellà. 1998. Bn, 24 pàgines. Publicat per Dude Editorial. 5 megues.
Còmic adulto, fantasía/terror. En castellano. 1998. Bn, 24 págines. Publicado por Dude Editorial. 5 megas.
Adult comic, terror/fantasy. In Castillan. 1998. Bn, 24 pages. Edited by Dude Editorial. 5 megas.