dilluns, 10 de maig de 2010

... sobre aquests còmics...

Aquí penjaré còmics antics, inèdits o descatalogats, que crec que encara poden ser interessants de llegir. En ocasions, he hagut de netejar la cara dels còmics, però ja que no tinc gaire temps, us demano una certa indulgència per la maquetació provisional. En d'altres ocasions, només guardava els textos provisionals...
Podeu baixar-vos i reenviar lliurement els còmics que penjo en aquesta secció, semrpe hi quan hi feu constar l'autoria i no hi hagi finalitat pecunària pel mig.
Espero que us agradin!

Aquí colgaré cómics antiguos, inéditos o descatalogados, que creo que todavía pueden ser interesantes de leer. En ocasiones, he tenido que limpiar la cara de los cómics, pero ya que no tengo mucho tiempo, os pido una cierta indulgencia por la maquetación provisional. En otras ocasiones, sólo guardaba los textos provisionales ...
Podéis bajaros y reenviar libremente los cómics que cuelgo en esta sección, siempre y cuando hagáis constar la autoría y que no haya finalidad pecunària de por medio.
¡Espero que os gusten!

Here I will hang ancient|antique, unedited or discataloged comics, who|which I believe can still be interesting from reading. On occasions, I have had to clean the face|side of the comics, but since I do not have much time|weather, I ask you for a certain indulgence for the provisional make up. On other occasions, only it|he|she guarded the provisional texts...
You can go down and resend freely the comics that I hang in this section, semrpe there when you make be evident the authorship and there is not pecunària purpose through the middle.
I expect that you like them!