diumenge, 31 de gener de 2010

Orn, Història Universal #4

Informació: quart àlbum de la saga Història Universal de l'Orn. El viatge de l'Orn, l'Aconis, l'Irga i en Uillem continua. Aquest cop, però, qui s'interposa al seu camí no és altra cosa que una banda de saquejadors de terres nórdiques. Són un petit exèrcit que avança sense oposició. El senyor feudal local es limita a protegir els seus interessos. El grup de la milícia local no té cap oportunitat de resisitir el seu atac... tot i que, amb l'aparició d'un guerrer com l'Orn, les coses poden canviar...
2.010/ Tot color/ 48 pàgines
Edita: Dolmen Editorial
Idiomes: edició en català i edició en castellà.
Es pot comprar: en botigues de còmics.

Información: cuarto álbum de la saga Historia Universal de Orn. El viaje de Orn, Aconis, Irga y Uillem continúa. Esta vez, sin embargo, quien se interpone en su camino no es otra cosa que una banda de saqueadores de tierras nórdicas. Son un pequeño ejército que avanza sin oposición. El señor feudal local se limita a proteger sus intereses. El grupo de la milicia local no tiene ninguna oportunidad de resisitir su ataque ... aunque, con la aparición de un guerrero como Orn, las cosas pueden cambiar ...
2.010/ A todo color/ 48 páginas
Edita:
Dolmen Editorial
Idiomas: edición en catalán y
edición en castellano.
Se puede comprar: en tiendas de cómics.

Information: fourth album of the saga Universal History, Orn world. The journey of l'Orn, the Aconis, the Irga and in Uillem it|he|she continues. This time, however, that one who mediates|interposes on its|his|her|their path|way is not another thing than a nórdiques band|side of looters. They are a small army that advances without opposition. The local feudal man limits himself to protectingearth|landsits|his|her|their interests. The group of the local militia does not have any opportunity of resisitir its|his|her|their attack... even though, with the appearance of a warrior like l'Orn, the things can change...
2.010/ Full color/ 48 pages
Published by: Editorial Dolmen
Languages:
edition in Catalan and edition in Castilian.
It can be bought: in comic shops.