dijous, 22 d’abril de 2010

Ser Rey


Còmic adult, fantasia medieval. En castellà. 2002. Bn, 48 pàgines. Publicat per Dude Editorial. 23 megues.
Còmic adulto, fantasía medieval. En castellano. 2002. Bn, 48 págines. Publicado por Dude Editorial. 23 megas.
Adult comic, medieval fantasy. In Castillan. 2002. Bn, 48 pages. Edited by Dude Editorial. 23 megas.