dimarts, 13 d’abril de 2010

El Poble de l'Estany


Informació: còmic sobre el poblat neolític de l'estany de Banyoles. Amb l'assessorament del doctor Josep Tarrús i el Museu Comarcal. Història clàssica enmarcada en un ambient on els grups de caçadors-recolectors conviuen, amb problemes, amb els habitants de l'assentament neolític de l'Estany de Banyoles.
2.006/ Tot color/ 48 pàgines
Edita: Ajuntament de Banyoles
Idiomes: edició en català.
Es pot comprar: a Banyoles.

Información: cómic sobre el poblado neolítico del lago de Banyoles.Con el asesoramiento del doctor Josep Tarrús y el Museo Comarcal. Historia clásica enmarcada en un ambiente dónde los grupos de cazadores-recolectores conviven, con problemas, con los habitantes del asentamiento neolítico de l'Estany de Banyoles.
2.006/ A todo color/ 48 páginas
Edita:
Ajuntament de Banyoles
Idiomas: edición en catalán
Se puede comprar: en Banyoles.

Information: comic on the neolithic village of the lake of Banyoles. With the advice of the doctor Josep tarrús and the Regional Museum. Classic history framed in an ambience where do the groups of hunters - recolectores live together, with problems, with the inhabitants of the neolithic establishment of l'Estany de Banyoles.
2.006/ Full color/ 48 pages
Published by: Ajuntament de Banyoles
Languages: edition in Catalan
It can be bought: in Banyoles


Mostres/Muestras/Samples: