dilluns, 29 de març de 2010

Orn, Història Universal #5

Informació: cinquè àlbum de la saga Història Universal de l'Orn. El viatge de l'Orn, l'Aconis, l'Irga i en Uillem segueix. Després de la batalla de l'anterior àlbum, sembla que la proximitat del poble de Vilanova serà una bona oportunitat per descansar i rependre forces. Però el camí és tancat. Les tensions socials acaben d'esclatar, i atrapen als viatgers enmig del conflicte.
2.011/ Tot color/ 48 pàgines
Edita: Dolmen Editorial
Idiomes: edició en català i edició en castellà.
Es pot comprar: en botigues de còmics.

Información: quinto álbum de la saga Historia Universal de Orn. El viaje de Orn, Aconis, Irga y Uillem sigue. Después de la batalla del anterior álbum, parece que la proximidad del pueblo de Vilanova será una buena oportunidad para descansar y recuperar fuerzas. Pero el camino está cerrado. Las tensiones sociales acaban de estallar, y atrapan a los viajeros en medio del conflicto.
2.011/ A todo color/ 48 páginas
Edita:
Dolmen Editorial
Idiomas: edición en catalán y
edición en castellano.
Se puede comprar: en tiendas de cómics.

Information: fifth album of the saga Universal History of Orn. The trip of Orn, Aconis, Irga and Uillem continues. After the battle of the previous album, it seems that the proximity of the village of Vilanova will be a good opportunity to rest and to recover forces. But the way is closed. The social tensions have just exploded, and catch the travelers in the middle of the conflict.
2.011/ Full color/ 48 pages
Published by: Editorial Dolmen
Languages:
edition in Catalan and edition in Castilian.
It can be bought: in comic shops.