diumenge, 31 de gener de 2010

Orn, Història Universal #3

 
 
Informació: tercer àlbum de la saga Història Universal de l'Orn. Orn, contractat com a guardaespatlles de l'Aconis, i al resta del grup arriben a port. Allà, l'Aconis ha d'intercambiar uns papirs històrics amb un mag. Entrar a una torre d'un mag sempre és arriscat, ja que tenen poder absolut sobre el que passa allà dins. Però el tracte sembla correcte... al començament.
2.009/ Tot color/ 48 pàgines
Edita: Dolmen Editorial
Idiomes: edició en català i edició en castellà.
Es pot comprar: en botigues de còmics.

Información: tercer álbum de la saga Historia Universal de Orn. Orn, contratado como guardaespaldas de Aconis, y el resto del grupo llegan a puerto. Allí, Aconis ha de intercambiar unos papiros históricos con un mago. Entrar en una torre de un mago siempre es arriesgado, ya que tienen poder absoluto sobre lo que pasa allí dentro. Pero el trato parece correcto ... al principio.
2.009/ A todo color/ 48 páginas
Edita:
Dolmen Editorial
Idiomas: edición en catalán y
edición en castellano.

Se puede comprar: en tiendas de cómics.

Information: third album of the saga Universal History, Orn world. Orn hired like bodyguard of Aconis, and the rest of the group they come to port. There, Aconis has to exchange a few historical papyrus with a magician. To enter a tower of a magician is always risked, since they have absolute power on what it happens in there. But the dealing seems correct... at first.2.009/ Full color/ 48 pages
Published by: Editorial Dolmen
Languages:
edition in Catalan and edition in Castilian.
It can be bought: in comic shops.