diumenge, 31 de gener de 2010

Orn, Història Universal #1

Informació: primer àlbum de la saga Història Universal de l'Orn. L'Orn, després de viure les aventures de "Dues espases" (i una altra aventura inèdita), s'embarca en un viatge per mar. Però els viatges per mar no són segurs: pirates, calamars gegants... El viatge es complica i entren en escena a dos personatges importants, Aconis, la historiadora mussol, que físicament té una minusvalia però que compensa amb la seva agilitat mental, i Herdez, un guerrer veterà i amargat pel passat.
2.007/ Tot color/ 48 pàgines
Edita: Dolmen Editorial
Idiomes: edició en català i edició en castellà.
Es pot comprar: en botigues de còmics.

Información: primer álbum de la saga Historia Universal de Orn. Orn, después de vivir las aventuras de "Dos espadas" (y otra aventura inédita), se embarca en un viaje por mar. Pero los viajes por mar no son seguros: piratas, calamares gigantes ... El viaje se complica y entran en escena dos personajes importantes, Aconis, la historiadora búho, que físicamente tiene una minusvalia pero que compensa con su agilidad mental, y Herdez, un guerrero veterano y amargado por el pasado.
2.007/A todo color/ 48 páginas
Edita:
Dolmen Editorial
Idiomas: edición en catalán y
edición en castellano.
Se puede comprar: en tiendas de cómics.

Information: first album of the saga Universal History, Orn world. Orn, after living the adventures of "Two swords" (and another unedited adventure), he|she|it embarks on a journey by sea. But the journeys by sea are not safe|sure: pirates, squid giant... The journey gets complicated and owl|stye, which physically has a minusvalia but which compensates with he|she|itits|his|her|their mental agility, and Herdez, a warrior veteran and turned bitter by the past, enter the historian in scene to two important characters, Aconis. 2.007/ Full color/ 48 pages
Published by: Editorial Dolmen
Languages:
edition in Catalan and edition in Castilian.
It can be bought: in comic shops.