dimarts, 13 d’abril de 2010

4 Rius de Tinta

El col·lectiu 4 Rius de Tinta (2008-2012) el formaven més d'una vintena de persones, entre les quals hi ha dibuixants professionals i dibuixants amateurs que tenen una cosa en comú: la seva passió pel còmic. Ens trobem de tant en tant, xerrem per internet... i fem una revista anual. La primera, editada en paper gràcies a l'Ajuntament de Girona. La segona, penjada a internet. Ara ja les podeu llegir les dues a través de l'Issue:
  1. Primera revista: L'Emancipació
  2. Segona revista: Feines Fotudes

El colectivo 4 Rius de Tinta (2008-2012) lo formaban más de una veintena de personas, entre las cuales hay dibujantes profesionales y amateurs que tienen una cosa en común: su pasión por el cómic. Nos encontramos de vez en cuando, charlamos por internet... y hacemos una revista anual (en catalán). La primera, editada en papel gracias al Ajuntament de Girona. La segunda, colgada en internet. Ahora ya las podéis leer las dos a través de Issue:
  1. Primera revista: L'Emancipació
  2. Segunda revista: Feines Fotudes
The group 4 Rius de Tinta (2008-2012) it was formed by more than one score of persons, between whom there are professional drawers and amateurs that have a thing in common: his passion for the cómic. We are occasionally, chat for Internet... and do an annual magazine (in Catalan). The first one edited in paper thanks to the Ajuntament of Girona. The second one upload on Internet. Now you can already read the two across Issue:
  1. The first magazine: L'Emancipació
  2. The second magazine: Feines Fotudes

Informació: Col·lectiu d'autors (2008-2012), amateurs, professionals, lectors, etc... dels voltants de Girona. Quan podem, fem exposicions i editem una revista. Idiomes: català. Es pot comprar: de lectura gratuïta a internet

Información:
Colectivo de autores (2008-2012), amateurs, profesionales, lectores, etc ... de los alrededores de Girona. Cuando podemos, hacemos exposiciones y editamos una revista. Idiomas: catalán. Se puede comprar: de lectura gratuita en internet

Information:
Collective of authors (2008-2012), amateurish, professional, reading, etc... of Girona. When we can, we make expositions and publish a magazine. Languages: Catalan. It can be bought: free to Internet