dimarts, 13 d’abril de 2010

Esquitx

Informació: Nini&Titus, publicació de dues pàgines per revista des del número 37. En Nini&Titus són dos germans paneroles ben diferents: sempre s'estan barallant! Humor juvenil amb tocs surrealistes. Per mi, sempre és un plaer treballar amb l'Albert Garcia.
Guió: Albert Garcia/des del 2.009 fins al 2013/ Tot color/ 2 pàgines
Edita: Esquitx
Idiomes: edició en català.
Es pot comprar: Esquitx.

Información: Nini&Titus, publicación de dos páginas por revista desde el número 37. Nini&Titus son dos hermanos cucarachas muy diferentes: siempre se están peleando! Humor juvenil con toques surrealistas. Para mí, siempre es un placer trabajar con Albert Garcia.
Guión: Albert Garcia/Desde 2.009 hasta el 2013/A todo color/ 2 páginas
Edita:
Esquitx
Idiomas: edición en catalán.
Se puede comprar:
Esquitx.

Information:
Nini&Titus, publication of two pages for magazine from number 37. Nini&Titus are two brothers very different cockroaches: they are always fighting! Juvenile humor with surrealistic touches. For me, it is always a pleasure to work with Albert Garcia.
Script: Albert Garcia/ From 2.009 since 2013/ Full color/ 2 pages
Published by:
Esquitx
Languages: edition in Catalan.
It can be bought:
Esquitx