dilluns, 12 d’abril de 2010

L'Illa de la Mà
 Informació: àlbum autoconcluent. Fantasia medieval. En una illa aïllada de la resta del món, un grup de goblins fa dècades que viuen en pau i tranquil·litat. Fins que, un dia, arriba un drac a l'illa. Qui és, i què hi fa allà? El voluntari forçós per averiguar-ho és en Gorne, un pobre desgraciat, que haurà de viatjar fins a l'altra punta de l'illa per averiguar-ho. A més de buscar la resposta a aquests interrogants i topar-se amb altres misteris de l'illa, descobrirà coses de si mateix...
2.008/ Tot color/ 48 pàgines
Edita: Dolmen Editorial
Idiomes: edició en català i edició en castellà.
Es pot comprar: en botigues de còmics.

Información: álbum autoconclusivo. Fantasía medieval. En una isla aislada del resto del mundo, un grupo de goblins hace décadas que viven en paz y tranquilidad. Hasta que, un día, llega un dragón a la isla. ¿Quién es, y qué hace allí? El voluntario forzoso para averiguarlo es Gorne, un pobre desgraciado que tendrá que viajar hasta la otra punta de la isla para averiguarlo. Además de buscar la respuesta a estos interrogantes y tropezarse con otros misterios de la isla, descubrirá cosas de sí mismo ...
2.008/A todo color/ 48 páginas
Edita:
Dolmen Editorial
Idiomas: edición en catalán y
edición en castellano.
Se puede comprar: en tiendas de cómics.

Information: album auto-conclusive. Medieval fantasy. In an isolated island of the rest|subtraction of the world, a group of goblins makes decades that live in peace and calmness. Until, a day, a dragon arrives to the island. Who is he, and what does it|he|she make there? The obligatory volunteer for averiguar-him it is in Gorne, a miserable poor person, that will have to travel until the other tip of the island for averiguar-him. In more of searching the answer to these enigmas and bumping into itself|himself|herself with other mysteries of the island, he|she|it will discover things of itself|himself... 2.008/Full color/ 48 pages
Published by: Editorial Dolmen
Languages:
edition in Catalan and edition in Castilian.
It can be bought: in comic shops.